ارتباط با پژوهشکده

به‌منظور ارتباط با پژوهشکده علوم‌شناختی و مغز می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس بگیرید و یا با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:
آموزش پژوهشکده: 29902511
ریاست پژوهشکده: 22431617
Icbs[at]sbu.ac.ir
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، ابتدای خیابان درکه، درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی (رو‌به‌روی حراست)