گروه‌های آموزشی

گروه روا‌ن‌شناسی شناختی
این دوره با هدف توسعه دانش بنیادین و کاربردی در حوزه علوم شناختی و آموزش مهارت‌های پژوهشی در زمینه روان‌شناسی شناختی طراحی شده است. علوم‌شناختی، یکی از دانش‌های نوین است که در کنار نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی، مجموعه‌ای از دانش‌های هم‌گرا که NBIC نام گرفته‌اند را تشکیل می‌دهند. رویکرد شناختی مبتنی بر این باور است که انسان یک دستگاه ثابت یا وسیله‌ای منفعل در برابر رویداد‌های بیرونی نیست؛ بلکه از طریق پردازش ذهنی، اطلاعات دریافتی از محیط را دست‌کاری می‌کند. روان‌شناسی شناختی با حفظ هویت میان‌رشته‌ای، قدم به قلمروهای جدید گذاشته و خدمات ارزشمندی را در حوزه‌هایی نظیر تشخیص و درمان اختلال‌های روان‌شناختی، آموزش و پرورش مبتنی بر شناخت و تحلیل مسائل اجتماعی بر مبنای تئوری‌های شناختی و غیره ارائه می‌کند.
گروه مدل‌سازی شناختی
هدف از این دوره تربیت محققان و متخصصان در زمینه کارکردهای شناختی با توان تحقیق و طراحی مدل‌های عددی و تحلیلی است.
مدل‌سازی کارکرد‌های شناختی، یکی از رشته‌های علوم شناختی است که به شناسایی مولفه‌های شناختی و نحوه تعامل با آن‌ها در سازمان‌دهی کنش‌های عالی‌تر ذهنی یا رفتاری می‌پردازد. دست‌یابی به این هدف مرهون تعامل تنگاتنگ متخصصان رشته‌های مختلف به‌ ویژه علوم اعصاب، روان‌شناسی و مهندسی است. لذا این رشته در سطح دکتری به‌صورت میان‌رشته‌ای در جهت توسعه توانایی‌های دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط طراحی شده است.
گروه علوم اعصاب شناختی
علوم اعصاب شناختی یک شاخه علمی میان‌رشته‌ای است که به مطالعه سازمان و عملکرد مغز در پردازش اطلاعات و کنش‌های سطوح پایه تا عالی شناختی می‌پردازد. این علم به لحاظ کارکردی شامل طیف مباحث مختلفی از پردازش اطلاعات و یادگیری در سطوح پایین، تا سازوکار‌های تحلیل اطلاعات و تصمیم‌گیری در سطوح بالاست. هدف از این دوره، تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در سطح دکتری در دو محور مغز و شناخت و رایانش و هوش مصنوعی در حوزه علوم اعصاب شناختی است.
گروه  توان‌بخشی شناختی
توان‌بخشی شناختی یکی از گرایش‌های علمی کاربردی است که پس از توسعه علوم و فنون شناختی از عصب روان‌شناسی بالینی جدا شد و هویت تازه یافت. به‌ طور کلی توان‌بخشی شناختی به مجموع اقداماتی اطلاق می‌شود که هدف آن‌ها حفظ، ترمیم یا تقویت کنش‌های  شناختی (نظیر حافظه، توجه، تصمیم‌گیری  و غیره) برای ارتقای کیفیت زندگی در افراد به‌هنجار یا افراد با نیازهای ویژه (مانند کسانی که دچار نارسایی‌های شناختی هستند) می‌باشد.