فرآیندهای آموزشی

مقطع کارشناسی‌ارشد:
الگوی درخواست دفاع از پایان‌نامه (فرآیند دفاع)
مراحل تسویه‌حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه – بخش پایان‌نامه‌ها
ایجاد امکان بارگذاری مدارک مورد نیاز دانشجو در سامانه گلستان جهت تسویه‌حساب با بخش پایان‌نامه‎‌‌ها
مقطع دکتری:
الگوی درخواست دفاع از رساله (فرآیند دفاع)
پروسه کفایت دستاوردهای پژوهشی
مراحل تسویه‌حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه – بخش پایان‌نامه‌ها
ایجاد امکان بارگذاری مدارک مورد نیاز دانشجو در سامانه گلستان جهت تسویه‌حساب با بخش پایان‌نامه‌ها
شیوه‌ بررسی درخواست‌های کفایت دستاورهای علمی دانشجویان ورودی 1397 به بعد
پیوندها:
آیین‌نامه‌های آموزشی
فرم‌های آموزشی