آزمایشگاه تحریک مغزی مغناطیسی فراجمجمه ­ای (TMS)

مسئول علمی آزمایشگاه: دکتر شهریار غریب‌­زاده

کارشناس آزمایشگاه: مسعود افشاری

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS) تکنیک نوظهوری است که به‌وسیله آن می‌توان بخشی از مغز را فعال و یا مهار کرد. قابلیت مهار یا فعال‌سازی انتخابی مناطق مختلف مغز، امیدهایی را در مورد کاربرد این روش برای مطالعه و هم‌چنین توان‌بخشی مغز ایجاد کرده است.
  • Trans-cranial Magnetic Stimulation (TMS)
  • Company: Magstim
  • Model: Magstim Rapid2
  • Coils: D70 Air film (Double 70mm) with stand, S90 remote (single 90mm), D702 (Double 70mm)
  • EMG recorder (Made in England)
  • Neuronavigation Device
  • Company: ANT Neuro
  • Model: Visor2
  • EMG recorder (Made in Germany)
پیوندها:
آزمایشگاه‌ها
اطلاعات تماس:
 ma_afshari[at]sbu.ac.ir