آزمایشگاه استریولوژی و عصب - تحولی حیوانی

مسئول علمی آزمایشگاه: دکتر محمدرضا بیگدلی

کارشناس آزمایشگاه: مجتبی چیذری

آزمایشگاه عصب - تحولی حیوانی یکی از آزمایشگاه‌های وابسته به پژوهشکده علوم‌شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی است. این آزمایشگاه در جنب دانشکده علوم زیستی واقع شده است. این آزمایشگاه با هدف انجام مطالعات مدل‌های حیوانی اختلال‌های عصب تحولی، با تمرکز بر روی مطالعه تغییرات ساختار مغز به روش سه‌بعدی استریولوژی تاسیس شده که به دلیل امکان تفسیر سه‌بعدی و به‌ حداقل رساندن فاصله داده‌ها با حقیقت در مقایسه با روش‌های رایج دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و دارای دو بخش آزمایشگاه نورواستریولوژی و آزمایشگاه رفتاری است. آزمایشگاه رفتاری شامل ست آپ‌های رفتاری مانند آزمون Three-chamber و Open field، سیستم DVR به همراه دوربین‌های ضبط آزمون‌ها، لوازم جراحی، دستگاه‌های سانتریفیوژ، دستگاه آب‌مقطرگیری، لوازم رنگ‌آمیزی بافتی، ترازوی دیجیتال و غیره است. آزمایشگاه نورواستریولوژی مجهز به میکروسکوپ نوری دارای صفحه متحرک، دوربین و لنزهای با قابلیت نفوذ به عمق بافت به همراه نرم‌افزار نیوکست است که جهت مطالعات سه بعدی ساختاری در بیولوژی به‌کار می‌رود.

تجهیزات:

بخش استریولوژی عصبی:
 • A BX53 Olympus microscope
 • A motorized stage
 • A microcator
 • Visiopharm newCAST software
بخش جراحی:
 • stereotactic surgery
بخش رفتاری:
 • VR system of 1 TB capacity with 4 cameras
 • Open-filed and Novel-Objects tests boxes
 • 3-Chamber test boxes
بخش بیوشیمی:
 • Centrifuge
 • Shaker
 • Laboratory water bath
پیوندها:
آزمایشگاه‌ها
اطلاعات تماس:
mr_bigdeli[at]sbu.ac.ir